Full TGIF Record # 199935
Item 1 of 1
Web URL(s):http://www.bioforsk.no/ikbViewer/Content/25293/tema_1_25_molteberg.pdf
    Last checked: 04/16/2013
    Requires: PDF Reader
http://www.sterf.org/Media/Get/1541/annual-report-2006
    Last checked: 10/27/2017
    Requires: PDF Reader
Publication Type:
i
Report
Author(s):Molteberg, Bjørn; Aamlid, Trygve S.
Author Affiliation:Molteberg: Bioforsk Øst Apelsvoll; Aamlid: Bioforsk Øst Landvik
Title:Grasarter - og sorter til golfgreener
Source:Bioforsk TEMA. Vol. 1, No. 25, 2006, p. 1-5.
# of Pages:5
Publishing Information:[Norway]: [Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation]
Abstract/Contents:"Hundekvein - Agrostis canina er et alternativ til krypkvein p^Doa golfbaner med høyt budsjett og ambisjonsniv^Doa. 'CIS AC1' ('Villa') er en lovende sort b^Doade i nordlig / kontinental og sørlig / kystnÌr klimasone. Hundekvein bygger mye filt og m^Doa stelles deretter. Innen krypkvein - Agrostis stoloniferera skiller den norske sorten 'Nordlys' seg ut med klart best vinterherdighet. Andre sorter med godt helhetsinntrykk er 'Bueno' og 'Penncross' i nordlig / kontinental sone og 'Independence' og 'Penn G1' i sørlig / kystnÌr sone. Av engkvein - Agrostis capillaris, er 'Jorvik' en lovende sort i begge klimasoner. Frøblandinger av rødsvingel/engkvein til greener i innlandet / nordlig klimasone bør i tillegg inneholde en norsk engkveinsort, for eksempel `Leirin'. Av rødsvingel - Festuca rubra synes 'Kiruna' (uten utld/opere), 'Cezanne' og 'Baroyal' (begge korte utløpere) ^Doa vÌre gode valg for golfgreener i hele Skandinavia. Av sorter uten utløpere kan disse kompletteres med 'Calliope' og 'Center' i sørlig / kystnÌr klimasone, og 'Soberana' og 'Bargreen' i nordlig/ kontinental sone."
Language:Norwegian
References:0
Note:Pictures, color
Tables
Graphs
ASA/CSSA/SSSA Citation (Crop Science-Like - may be incomplete):
Molteberg, B., and T. S. Aamlid. 2006. Grasarter - og sorter til golfgreener. (In Norwegian) Bioforsk TEMA. 1(25):p. 1-5.
Fastlink to access this record outside TGIF: https://tic.msu.edu/tgif/flink?recno=199935
If there are problems with this record, send us feedback about record 199935.
Choices for finding the above item:
Web URL(s):
http://www.bioforsk.no/ikbViewer/Content/25293/tema_1_25_molteberg.pdf
    Last checked: 04/16/2013
    Requires: PDF Reader
http://www.sterf.org/Media/Get/1541/annual-report-2006
    Last checked: 10/27/2017
    Requires: PDF Reader
Find from within TIC:
   Digitally in TIC by record number.
Request through your local library's inter-library loan service (bring or send a copy of this TGIF record)